rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczynach

Informacja o inwestycji

Projekt polega na wybudowaniu kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczynach. W skład budowy wchodzi m.in. boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m (pole gry 26 m x 56 m) o powierzchni całkowitej 1860 m z podbudową  przepuszczalną nawierzchnią syntetyczną typu sztuczna trawa, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni całkowitej 613,11 mz nawierzchnią poliuretanową na podbudowie dynamicznej oraz budynek szatniowo-sanitarny w wersji STANDARD + o powierzchni użytkowej 58,2 mjako budynek systemowo-modułowy, spełniający wymogi funkcjonalne zgodne z założonymi programowymi programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Wybudowane zostanie również oświetlenie kompleksu – budowa minimum 8 słupów oświetleniowych do oświetlenia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, ogrodzenie boisk po obwodzie o wysokości 4 m z siatki powlekanej o małych oczkach oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6 m montowane w sposób trwały z podłożem, a także przyłącza infrastruktury technicznej. Chodniki w obrębie boisk będą miały wymiar około 60 m.

Głowne cele projektu

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu dostępności infrastruktury sportowej i poprawy warunków uprawiania sportu i rekreacji. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje oddziaływanie projektu w dłuższej perspektywie co przyniesie następujące korzyści:

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Wydział Inwestycji i Remontów

tel. (032) 42 959 80 
fax: (032) 43 307 10

e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl

Zakład Usługowo-Handlowy
ARTOR Sp. z o.o.

ul. Staszica 1
44-193 Knurów

Informacja o finansowaniu inwestycji

Zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczynach, będzie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego. 

Wartość projektu to kwota 975 055,23 zł, z czego dofinansowanie z MSiT to 333 000,00 zł, a z Województwa Śląskiego  333 000,00 zł.

Galeria z postępu pracZamknij