rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest  budowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - energii słonecznej, a także częściowo energii wiatrowej. Infrastruktura będzie obejmowała 234 jednostki wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniownia, na które będą się składać:

Główne cele projektu

Celem podejmowanych działań jest ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Realizacja projektu obejmującego oświetlenie dróg i miejsc publicznych (oraz znaków drogowych) z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (zwłaszcza słońca) przyczyni się znacząco do poprawy bezpieczeństwa na drogach, zarówno dla pieszych jak i dla kierowców. Dodatkowo realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z takich obiektów użyteczności publicznej jak obiekty administracji publicznej (ZDISK), kultury, zdrowia, placów zabaw etc.

Poza wszystkim, znacząco poprawi się stan powietrza w Gminie, nie będą produkowane kolejne zanieczyszczenia. Naturalne promieniowanie słonieczne to najbezpieczniejsze, praktycznie niewyczerpalne i największe źródło energii znane człowiekowi. Energia słoneczna to źródło ekologiczne i najtańsze, które możemy używać przez cały rok kalendarzowy.

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz bezpieczeństwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 427 75 43,
e-mail: zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl

EUROLEDLIGHTING Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 23-24, 76-200 Słupsk
tel. (59) 840 00 50, fax: (59) 840 01 33,
e-mail: info@euroledlighting.com

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Wartość projektu to kwota 2 173 778,34 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 1 847 711,59 zł.

Galeria zdjęć z realizacji inwestycji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plZamknij