Strona główna/Oświata i kultura/Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


Doroczne nagrody Burmistrzowa Gminy i Miasta za osiągnięcia z w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zasady przyznawania nagród określa Uchwała Nr XVII/207/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody mogą być przyznawane: 


1. Osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, osobom prawnym lub innym podmiotom mającym siedzibę na terenie Gminy i miasta, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

2. Indywidualne lub zespołowe:

- indywidualne przyznawane: twórcom i artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej i artystycznej, popularyzatorom kultury, społecznym animatorom życia kulturalnego, przedstawicielom organizacji pozarządowych prowadzących działalność artystyczno-kulturalną, pracownikom instytucji kultury,

- zespołowe przyznawane: zespołom twórczym i artystycznym, instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność artystyczno-kulturalną, grupom animatorów życia kulturalnego i artystycznego.

Nagrody mogą być przyznawane za:

- całokształt działalności,
- upowszechnianie i ochronę kultury,
- osiągnięcia o istotnym znaczeniu

Nagroda za całokształt działalności kulturalnej, może być przyznawana tej samej osobie lub podmiotowi tylko jeden raz.

 
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej, działające na terenie Gminy i Miasta stowarzyszenia twórców i artystów, instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz sami zainteresowani.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 339/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9.08.2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku i Regulaminu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Uchwała Nr XVII/207/16 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

3. Regulamin

4. Wniosek

 

do góry