Ogłoszenie

Ogłoszenia Burmistrza 19 Września 2014

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr LII/609/10 z dnia 3 września 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania wg § 4 ust. 5 Wydział Mienie i Geodezji tut. Urzędu przedstawia kandydata do zawarcia umowy dotacji, którym jest: Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach ul. Furgoła 46. Podmiot złożył ofertę na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej na terenie sołectwa Stanowice i Przegędza oraz dzielnicy Czuchów”.

Oferta wpłynęła dnia 10.09.2014r. wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji w kwocie 36.421,47,- zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden 47/100 zł).

top_baner
do góry