Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2018 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2018 roku

Ogłoszenia Burmistrza 10 Stycznia 2018

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

W dniu 8 stycznia 2018 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 3/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2018 roku.

Konkurs projektów obejmuje realizację następujących zadań:

  1. realizacji programów szkolenia sportowego,

  2. zakupu sprzętu sportowego,

  3. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

  4. pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

  5. sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/index.html

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się kwotę w wysokości 350 000,00zł.

Wnioski muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały NrLIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j.Dz.Urz.Woj.Śl., poz.1537 z dn.11 lutego 2013 roku) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wzory wniosków dostępne bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 19, tel. 32/43 12 251 lub na stronie internetowej: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/ogloszenia

Wnioski na realizację w/w projektów należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w terminie od 10 do 24 stycznia 2018 roku do godz.15.30. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Przypomina się o dołączeniu do wniosków wszystkich załączników.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2018 roku

  2. Informacja ws. otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2018 roku

  3. UchwałaNr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1537 z dn. 11 lutego 2013 roku)

  4. Wzór wniosku (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 roku)


do góry