Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Ogłoszenia Burmistrza 13 Października 2015

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 782 ze zm.) odwołuje ogłoszony na dzień 21 październik 2015r. o godz. 11:15 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności 1/8 części nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Jesionka 13A w Dębieńsku o numerze działki 3132/186 i księdze wieczystej GL1Y/00106619/7 z uwagi na fakt, w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny ogłoszonej przez Starostę Powiatowego w dniu 25.09.2015r.-zmianie uległa powierzchnia przedmiotowej działki.

Ogłoszenie o odwołaniu niniejszego przetargu upubliczniono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w sposób zwyczajowo przyjęty w gablotach budynku Urzędu przy al. św. Barbary 6 oraz opublikowano na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

do góry