Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie dla mieszkańców dzielnicy Czuchów w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy ul. Szewczyka

Ogłoszenie dla mieszkańców dzielnicy Czuchów w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy ul. Szewczyka

Ogłoszenia Burmistrza 9 Stycznia 2018

OGŁOSZENIE

 

na podstawie § 4 ust.2 uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

ogłasza dla mieszkańców dzielnicy Czuchów konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Szewczyka.

  1. Przedmiot konsultacji: zmiana nazwy ulicy Szewczyka.

Podstawowym celem dokonania zmiany nazwy ulicy Szewczyka jest realizacja ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 z późn. zm.)

  1. W siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz siedzibach organów jednostek pomocniczych, których dotyczą konsultacje, zostanie wyłożona dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji.

  1. Konsultacje przeprowadzone będą w dniu 17 stycznia 2018 r. o godzinie 18:00.

  2. Punkt konsultacyjny mieści się w Czuchowie przy ul. Gliwickiej 2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 6.

  3. Konsultacje przeprowadzane będą w formie otwartych spotkań z mieszkańcami.

  4. Uprawnionym i do udziału w konsultacjach mieszkańcy dzielnicy Czuchów.

  5. Przed wyrażeniem opinii na piśmie osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na listę osób biorących udział w konsultacjach przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.


Plik do pobrania:

1. Treść ogłoszenia

 

do góry