Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 10 Lipca 2013

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminny i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przyjętego uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionka-Leszczynach z dn. 28 maja 2010 r."

Pobierz plik

do góry