Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Nabór wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych w 2015 roku

Nabór wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych w 2015 roku

Ogłoszenia Burmistrza 9 Września 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wykonanie przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2015 roku.

Wnioski można składać w terminie do 23 września 2014 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej nr 9.

Zakres przedmiotowy składanych wniosków o inicjatywę lokalną w 2015 roku powinien dotyczyć w szczególności rozbudowy lub remontu budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Inwestycyjny charakter zadań powinien przynieść konkretne efekty w zakresie poprawy warunków lokalowych.

 

 

Zarządzenie Burmistrza w powyższej sprawie Nr 402/14 z dnia 8 września 2014 roku oraz wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej są opublikowane w BIP pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

oraz jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.


Pliki do pobrania:

  1.   Pełna treść informacji
  2.   Zarządzenie nr 402/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 września 2014 roku
  3. Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej

 

do góry