Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia na rok 2015

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia na rok 2015

Ogłoszenia Burmistrza 8 Stycznia 2015

Ogłoszenie Burmistrza

 

W związku z podjętą Uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 6732), informuję, że wnioski o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia na rok 2015 będą przyjmowane do dnia 30 stycznia 2015 r. w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Parkowej 9.

 

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe


Do pobrania:

  • treść ogłoszenia z dn. 5.01.2015r.
  • Uchwała Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 6732)


do góry