Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych

Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych

Ogłoszenia Burmistrza 28 Grudnia 2015

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 564/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2015 roku, po rozpatrzeniu wniosku o zmianę danych osobowych aktualizuje się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2014r., nr 1118 z późn.zm.).


  1. Zaktualizowana Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych
do góry