Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały ws. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ...

Konsultacje projektu uchwały ws. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ...

Ogłoszenia Burmistrza 13 Października 2014

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13 paźdzernika 2014 r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. Nr 1118 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2015 rok.

W terminie od 13 paźdzernika 2014r. do dnia 20 paźdzernika 2014 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9,
  44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail
 3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311760

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy na 2015 rok odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Gminy i Miasta Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionka-Leszczyny (ul. Dr Rostka nr 7, tel. (32) 43 12 251).


Pliki
do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 462/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 paźdzernika 2014 roku oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały

do góry