Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli

Ogłoszenia Burmistrza 6 Sierpnia 2015
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 6.08.2015r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach wsprawieustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będącym jednostkami budżetowymi oraz  trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
W terminie od 6 sierpnia br., ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.
Opinie w formie pisemnej można składać w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Parkowa Nr 9 do dnia 13 sierpnia 2015 roku.
Burmistrz informuje jednocześnie, że projekt ww. uchwały dotyczy zadań z zakresu realizacji ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).                                                       

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie ww. uchwały odpowiedzialny jest Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 11, tel. (32) 43-17-600, e-mail: ed@czerwionka-leszczyny.com.pl.                                                                                                               

Plik do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 339/15Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2015r.
  2. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  Nr 339/15 z dnia 3 sierpnia 2015 r.   
do góry