Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020

Ogłoszenia Burmistrza 16 Września 2014

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 16 września 2014 roku w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolnotariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020.

W terminie od 16 września 2014 roku do 22 września 2014 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: rgim.n@czerwionka-leszczyny.com.pl;

 3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta (ul. Dr Rostka 7, tel. (32) 43 12 251).


Pilki do pobrania:

 •  Zarządzenie nr 415/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 września 2014 roku wraz z załącznikiem do Zarządzenia nr 415/14 (projekt uchwały).
 • Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach - Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020.


top_baner
do góry