Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie opłaty targowej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie opłaty targowej

Ogłoszenia Burmistrza 13 Października 2015

Konsultacje projektu uchwały w sprawie opłaty targowej

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 14.10.2015 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalnośći Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z poźń. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie opłaty targowej.

W terminie od 14.10.2015 r. do 21.10.2015r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: rp@czerwionka-leszczyny.com.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem  32 43 11 760;


Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Finansowo - Budżetowego, Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. 32 42 959 71.

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 490/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 paźdzernika 2015 roku oraz załącznik do Zarządzenia - projekt uchwały
 2. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały
do góry