Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Ogłoszenia Burmistrza 19 Października 2015

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 14.10.2015 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z poźń. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

W terminie od 19 października 2015r. do 26 października 2015r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:

 Ośrodek Pomocy Społecznej

 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36b

 (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail:

3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4312039

Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie należy do kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3 Maja 36b, tel. 32/43 12 039).

 
Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 491/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 paźdzernika 2015 roku 
  2. Załącznik do Zarządzenia - projekt uchwał
  3. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

 


top_baner
do góry