Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Ogłoszenia Burmistrza 4 Marca 2015

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 4.03.2015r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.W terminie od 4 marca br., ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Opinie w formie pisemnej można składać w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Parkowa Nr 9 do dnia 11 marca 2015 roku.

Burmistrz informuje jednocześnie, że projekt ww. uchwały dotyczy zadań z zakresu realizacji ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie ww. uchwały odpowiedzialny jest Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 11, tel. (32) 43-17-600.

 

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 91/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2015r.

  2. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 91/15 z dnia 2 marca 2015r.

 

do góry