Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Ogłoszenia Burmistrza 20 Stycznia 2015

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 20.01.2015 r.,
w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

W terminie od 20 stycznia br., ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Opinie w formie pisemnej można składać w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Parkowa Nr 9 do dnia 27 stycznia 2015 roku.


Burmistrz informuje jednocześnie, że projekt ww. uchwały dotyczy zadań z zakresu realizacji ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie ww. uchwały odpowiedzialny jest Wydział Edukacji Urzędu Gminy Miasta Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 11
tel. 
(32) 43-17-600.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 16/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 stycznia 2015r.

  2. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 16/15 z dnia 19 stycznia 2015r.

 

do góry