Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025

Ogłoszenia Burmistrza 4 Grudnia 2015

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 04 grudnia 2015r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2014. poz. 1118 z późn.zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025.

W terminie od 04 grudnia 2015r. do 11 grudnia 2015r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. 3 Maja 36b
  44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail:
 3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32/43 12 039

 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025. należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3 Maja 36b, tel. 32/43 12 039).


Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 654/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 grudnia 2015r. oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały

 2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025
 3. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

 

do góry