Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 14 Kwietnia 2015

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi ipodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W terminie od 14 kwietnia 2015 r. do 21 kwietnia 2015 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul.Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Biura Rady (nr tel. 32 42 959 35)


Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 148/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2015 r.

 2. Załącznik do Zarządzenia – projekt uchwały
 3. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwałydo góry