Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 14 Lutego 2018

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawiezmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyn

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyinformuje,że w dniu14 lutego 2018 rokuw celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjamipozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2016 r.poz.1817 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłaszasię przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W terminieod 14 lutego 2018 roku do 21 lutego 2018 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd
  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa
  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu
  do Urzędu Gminy i Miasta),

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760.;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Biura Rady nr tel. 32 42 959 35.

Pliki do pobrania:

 1.  Zarządzenie nr 50/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz projekt uchwały

 2.  Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwałydo góry