Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja dla organizacji pozarządowych

Informacja dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia Burmistrza 5 Sierpnia 2011

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że Departament Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna nabór projektów do konkursu o Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej. 
Temat konkursu: " Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży". 
Projekty należy przesłać do dnia 21 września 2011 roku na adres Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice oraz na adres poczty elektronicznej: wzk@katowice.uw.gov.pl  
Elektroniczna wersja formularza zgłoszeniowego jest do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/626/8630 
Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych w MSWiA jest Pan Juliusz Gałkowski, tel. 22 / 601-70-62, e-mail:eucpn@mswia.gov.pl
W załączonym pliku przesyłamy pełny tekst informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego. 

Plik do pobrania

Zapraszamy do udziału w Konkursie

do góry