Informacja Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza 26 Marca 2014
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że zawarto umowę na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych Czerwionka-Leszczyny ul.Furgoła 46 . Środki do wykorzystania  w roku 2014  w wysokości 117.500,-(słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćset).

Celem zadania jest utrzymanie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny .
 

Wydział Mienia i Geodezji
do góry