Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 10 Marca 2010
Informuję, że realizując Uchwalę Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny , w związku z Zarządzeniem Nr 27/1O Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie wyłonienia przedsięwzięć klubów otrzymujących dotacje z budżetu Gminy i Miasta w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2010 roku, w dniu 9 marca 2O1O roku, po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych klubów sportowych, przyznałem dotacje na realizację przedsięwzięć w  zakresie projektów z tytułu organizowania i przeprowadzania zawodów i meczów z przeznaczeniem na opłaty sędziowskie w rewanżowej rundzie wiosennej sezonu rozgrywkowego 2009/2010 w następującej wysokości:

1/ LKS Belk - 2 592,00 zł
2/ Borowik Szczejkowice - 2 592,00 zl
3/ Orzeł Palowice - 1 940,00 zl
4/ Czami Przegędza - 1 700,00 zl
5/ Płomień Czuchów - 1 450,00 zl
6/ Ruch Stanowice- 1 200,00 zł

Razem: 11 474,OO zł .
do góry