Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 25 Marca 2013
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny informuje, że zawarto umowę na konserwacje urządzeń melioracji szczegółowych rowów otwartych z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych Czerwionka -Leszczyny ul. Furgoła 46, nazwa zadania: "konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny " . 

Środki do wykorzystania w wysokości 110.000 zł(słownie: sto dziesięć tysięcy zł).

Celem zadania jest utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zachowanie właściwej gospodarki wodnej .
do góry