Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 6 Października 2015

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny przystąpiła do opracowaniaPlanu gospodarki niskoemisyjnejiProjektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W celu określenia stanu w zakresie systemów ogrzewania funkcjonujących na terenie gminy, rozpoznania potrzeb mieszkańców związanych z wymianą dotychczasowych urządzeń grzewczych oraz termomodernizacją budynków przewidziano przeprowadzenie badania ankietowego przez wykonawcę opracowań-Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic. Ankiety dla budynków wielorodzinnych wypełniać będą zarządcy/administratorzy. Mieszkańcy budynków indywidualnych na początku października br.otrzymają drogą pocztową ankietę wraz z informacją o terminie i miejscu jej przekazania.

Proszę Państwa o wypełnienie ankiet i ich zwrot, gdyż od liczby ankiet i poprawności danych w nich zawartych zależeć będzie jakość zleconego opracowania.


Link pod którym można pobrać ankiety

 

 

                                                                                         

 

do góry