Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 18 Września 2015

 

Burmistrz Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997r.

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczynyul.Parkowa 9 w okresie od 18.09.2015r. do 09.10.2015r. wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców. Wykaz ten został również zamieszczony na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl.

 

do góry