Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 1 Września 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku o możliwości składania  ofert na zadanie pn. konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.  zgodnie z uchwałą Nr LII/609/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 

Termin składania ofert  do dnia 30.09.2014 r.

Szczegółowe warunki dotyczące zasad udzielania dotacji zawarte są w ww. uchwale.

Wzór oferty, o której mowa w pkt.2, stanowi Załącznik do nr 1 do niniejszy uchwały.

do góry