Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 21 Maja 2014
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, ze zawarto umowę na zadanie p.n. “Wykonanie odwodnienia gruntów w rejonie ul. Leszczyńskiej oraz ul. Strażackiej sołectwo Stanowice”z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych Czerwionka-Leszczyny ul. Furgoła 46 .
Środki do wykorzystania w wysokości 9.000,00 zł (słownie:dziewięć tysięcy).
do góry