Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 14 Maja 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 14 maja 2014 r. w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 - 2017”.

 

W terminie od 14 maja 2014 r. do 21 maja 2014 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1.w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Czerwionka – Leszczyny ul. Ligonia 5 c, 44-238 Czerwionka – Leszczyny (decyduje data wpływu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej),

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail

3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311593

 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii w przedmiocie w/w uchwały należy do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tel. (32) 4311440 lub 4311232 wew. 14

 

Pliki do pobrania:

 

1. Zarządzenie Nr 163 / 14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia

9 maja 2014 r. oraz załącznik do zarządzenia Nr 163 / 14 – projekt uchwały

do góry