Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 12 Maja 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 12.05.2014r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

W terminie od 12 maja br., ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Opinie w formie pisemnej można składać w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Parkowa Nr 9 do dnia 19 maja 2014 roku.


Burmistrz informuje jednocześnie, że projekt ww. uchwały dotyczy zadań z zakresu realizacji ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie ww. uchwały odpowiedzialny jest Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 11 tel. (32) 43-17-600.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 165/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2014r.

  2. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
    Nr 165/14z dnia 9 maja 2014r.

 top_baner
do góry