Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 14 Maja 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o przyznaniu dotacji w kwocie  4300,00zł., na dofinansowanie realizacji przez Stowarzyszenie Grupa Biegowa „Luxtorpeda” Czerwionka, ul. Rynek 3/6 zadania publicznego pn:„Organizacja rodzinnego pikniku biegowego - Grill+Run=Fun 2014”.

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2010r. Nr 234 poz.1536 z późn.zm.) - Małe Granty.

do góry