Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 9 Stycznia 2012

W dniu 9 stycznia 2012 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 7/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2012 roku. 
Konkurs projektów obejmuje realizację następujących zadań:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakupu sprzętu sportowego, 
3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 
5) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionika-Leszczyny
pod adresem internetowym: 
http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/zarzadzenia_burmistrza.html

Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w łącznej wysokości 215 000,00 zł.

Wnioski muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 29 października 2010 r., zmienionej Uchwałą tejże Rady Miejskiej Nr IX/104/11 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 8 z 2011 roku, poz. 117 i Nr 142 z 2011 roku, poz. 2668). Wzory wniosków są dostępne bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, ul. Rostka 7, tel. 324312251, lub drogą elektroniczną na stronie internetowej:
http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/rada/uchwaly_rady_miejskiej.html

Wnioski na realizację w/w projektów należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9 w terminie od 9 do 24 stycznia 2012 roku.

Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 

Przypomina się o dołączeniu do wniosków wszystkich załączników.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu.

Plik do pobrania:

1. Treść zarządzenia

do góry