Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 31 Maja 2011
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 31 maja 2011r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
W związku z powyższym ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach .

W terminie od 31 maja 2011 roku, wyżej wymienione podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki. 
Opinie w formie pisemnej można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 do dnia 14 czerwca 2011 roku. 
Burmistrz informuje jednocześnie, że projekt ww. uchwały dotyczy spraw z zakresu kultury, w szczególności zmiany siedziby Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Filii Nr 6 w Przegędzy. 

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie ww. Uchwały odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel. (32) 43-13-355.


Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 172/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2011r
2. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 172/11 z dnia 31 maja 2011r
top_baner
do góry