Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 9 Lutego 2011
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 09.02.2011r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny.

W terminie od 9 lutego br., w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki. 
Opinie w formie pisemnej można składać w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Parkowa nr 9 do dnia 23 lutego 2011 roku. 

Burmistrz onformuje jednocześnie, że projekt w/w uchwały dotyczy zadań z zakresu świadczenia usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. 

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w. uchwały odpowiedzialny jest Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 11, tel. (32) 43-17-600.

Pliki do pobrania:
1. Zarządzenie nr 33/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lutego 2011r.
2. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 33/11 z dnia 09 lutego 2011r.
do góry