Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 28 Października 2010
Informuję, że Realizując Uchwałę Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w dniu 27 października 2010 roku, po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych klubów sportowych, przyznałem dotacje na realizację przedsięwzięć w zakresie projektów z tytułu zakupu sprzętu sportowego. 
O dofinansowanie mogły się ubiegać kluby sportowe, które nie otrzymały dotacji na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w rundzie jesiennej 2010 roku, w przypadku znacznego zwiększenia liczby zawodników młodzieżowych objętych przez klub zajęciami szkoleniowymi.
Powyższe kryteria spełnił wniosek LKS "Czarni" Przegędza. Klub otrzymał dotację w wysokości 1 100,00 zł., z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.
do góry