Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 13 Października 2010

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13.10.2010 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym z Gminną Radą Sportu, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.
Zarządzenie Burmistrza nr 317/10 z dnia 13 października 2010 roku roku oraz projekt w/w. uchwały są opublikowane w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach pod adresem: 

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/main/aktualnosci.html


W terminie od 13 października br., organizacje pozarządowe mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki. Opinie w formie pisemnej można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Parkowa nr 9 do dnia 27 października 2010 roku. 
Informuję jednocześnie, że projekt w/w. uchwały dotyczy zadań publicznych z zakresu sportu realizowanych przez kluby sportowe biorące udział w rozgrywkach zorganizowanych przez Polski Związek Sportowy, zarówno dla młodzieży jak i dla seniorów.

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w. uchwały odpowiedzialne jest Biuro Polityki Społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 2a, tel. 32 43 15 975.

Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację do realizacji przedstawionego projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. 
Burmistrz zajmie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta oraz przedstawi sprawozdanie Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. 

Pliki do pobrania:

do góry