Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 8 Września 2010

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
w sprawie utworzenia Listy przedstawicieli do prac w komisji konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że od dnia 1.09.2010 roku, organizacje pozarządowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, mogą zgłaszać wg. załączonego wniosku (Załącznik Nr 1) swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) z zakresu pożytku publicznego.
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać w Biurze Polityki Społecznej przy ul. Wolności 2a, tel. 32 4315975. Treść Zarządzenia Nr 260/10 z dn. 1.09.2010 roku wraz z Załącznikiem jest również dostępna w BIP:http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/zarzadzenia_burmistrza.html
Do wniosku zawierającego dane osobowe kandydata oraz uzasadnienie jego wyboru, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli organizacji pozarządowej, należy dołączyć Oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 2 oraz CV kandydata wraz z jego zgodą na wpisanie na listę oraz na przetwarzanie jego danych osobowych.
Przewidywany termin prac komisji w styczniu 2011 roku.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr 260/10 z dnia 1.09.2010r. w sprawie  utworzenia listy przedstawicieli organizacji pozarządowych
  2. Załącznik nr1 do Zarządzenia 260/10 - wniosek
  3. Załącznik nr2 do Zarządzenia nr 260/10 - oświadczenie
top_baner
do góry