Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 1 Września 2010

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 1.09.2010 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym z Gminną Radą Sportu w części dotyczącej zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy na 2011 rok.

W terminie od 1 września br., organizacje pozarządowe mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki. Opinie w formie pisemnej można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Parkowa nr 9 do dnia 15 września 2010 roku. 
Informuję jednocześnie, że zadania publiczne z zakresu sportu realizowane przez kluby sportowe biorące udział w rozgrywkach zorganizowanych przez Polski Związek Sportowy, zarówno dla młodzieży jak i dla seniorów, wspierane będą w trybie znowelizowanej Ustawy o sporcie oraz zapisów Ustawy o finansach publicznych. Stosowną uchwałę skieruję na sesję Rady Miejskiej w październiku br. 
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy na 2011 rok odpowiedzialne jest Biuro Polityki Społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 2a, tel. 32 4315975.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację do realizacji przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy na 2011 rok. 
Burmistrz zajmie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta oraz przedstawi sprawozdanie Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. 

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr 261/10 z dnia 1.09.2010r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  2. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr 261/10 - projekt -  Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne na BIP:

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/zarzadzenia_burmistrza.html

do góry