Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn: "Własna firma - lubię to! Część 2"

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn: "Własna firma - lubię to! Część 2"

Ogłoszenia Burmistrza 24 Listopada 2014

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., nr 1118 z późn. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podaje do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji Kreatywny Śląsk 44-2OO - Rybnik, ul. Wysoka 15/17, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn: ,,Własna firma - lubię to! Część 2" w obszarze 6 Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok - ,,Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - organizacja przedsięwzięć w zakresie wdrażania programów pobudzania przedsiębiorczości. Prowadzenie zajęć
szkoleniowych w tym zakresie, konkursów, akcji promocyjnych itp",

Pliki do pobrania:

1. Pełna treść ogłoszenia

2. Oferta

do góry