Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/ Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych

Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych

Ogłoszenia Burmistrza 12 Grudnia 2014

Zgodnie z zarządzeniem Nr 564/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2014 roku w dniu 11 grudnia utworzono Listę Przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., nr 1118 z późn. zm.), z zakresu pożytku publicznego.

Plik do pobrania:

1. Lista Przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych

do góry