Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/ Konsultacje projektu uchwały ws. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ...

Konsultacje projektu uchwały ws. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ...

Ogłoszenia Burmistrza 28 Października 2014

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

W związku z wprowadzeniem nowych zapisów oraz uwzględnieniem części uwag z konsultacji projektu Programu przeprowadzonych w dniach od 13 do 20.10.2014 roku, w celu poznania opinii ponownie poddaje się konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekstjednolity Dz. U. z 2014 r., nr 1118 z późn. zm.)działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, treść Rocznego Programu Współpracy na 2015 rok.

Konsultacje trwają od 28 października do 4 listopada 2014 roku do godz.15.30.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9,
  44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail
 3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311760

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy na 2015 rok odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Gminy i Miasta Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionka-Leszczyny (ul. Dr Rostka nr 7, tel. (32) 43 12 251).


Pliki
do pobrania:

Zarządzenie nr 501/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 paźdzernika 2014 roku oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
do góry