Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/”Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ”

”Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ”

Ogłoszenia Burmistrza 19 Stycznia 2015

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr LII/609/10 z dnia 3 września 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania wg. § 4 ust. 5 Wydział Mienia i Geodezji tut. Urzędu przedstawia kandydata do zawarcia umowy dotacji, którym jest: Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach ul. Furgoła 46 podmiot złożył ofertę na realizację zadania pod nazwą ”Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.Oferta wpłynęła dnia 03.09.2014r. wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji w kwocie 124.000,00 ( słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące zł).W budżecie Gminy i Miasta zarezerwowano środki finansowe na przedstawione zadania.


Wydział Mienia i Geodezji

do góry