• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 7988.

Dostawa materiałów promocyjnych	Aktualności

Dostawa materiałów promocyjnych

2009-09-11
kategoria:
Aktualności

Urząd Gminy i Miasta informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z poźniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych ustawy.Nazwa przetargu: "Dostawa materiałów promocyjnych" Przedmiotem zmówienia jest dostawa do

Informacja o wyborze Wykonawcy zadania Aktualności

Informacja o wyborze Wykonawcy zadania

2009-09-09
kategoria:
Aktualności

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że do dnia 7.09.2009r. do godziny 9.00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie zadania: "Zakup komputera typu NOTEBOOK oraz rzutnika" w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka- Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji". Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta (ul. Dr. Rostka 7, Czerwionka-Leszczyny). Po

Obchody roku Wojciecha Korfantego Aktualności

Obchody roku Wojciecha Korfantego

2009-09-08
kategoria:
Aktualności

Realizatorzy - artyści oraz pracownicy TVNu odwiedzili naszą gminę, aby w tutejszych plenerach nakręcić filmy, które mialy byc ilustracją do występu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny oraz muzyki J. Skrzeka. Rapsod Śląski był koncertem unikatowym, połaczył nowatorską wizję z tradycją i klimatem Śląska. Jest nam miło, że i u nas udało się znaleźć ten regionalny klimat. Realizatorzy pokazali piękną i bujną

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka Ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

2009-09-04
kategoria:
Ogłoszenia Burmistrza

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji nr 88/09 z dnia

Ogłoszenie Aktualności

Ogłoszenie

2009-09-03
kategoria:
Aktualności

W związku z zakwalifikowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gminy i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji programu A pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI" - wnioski o dofinansowanie kosztów nauki przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie gminy należy składać w Wydziale Edukacji na ul. Wolności 11 w Czerwionce-Leszczynach, tel. 032 4317600 w terminie od 1.09.2009 r. - 30.09.2009 r. wraz z

Uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego obiektu sporto Aktualności

Uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Stanowicach

2009-09-02
kategoria:
Aktualności

2 września br. w Stanowicach miało miejsce uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego obiektu sportowego. Już niebawem na terenie Czerwionki-Leszczyn powstaną kolejne nowoczesne boiska.Dzieci i młodzież ze Stanowic mają do dyspozycji, poza oddaną trzy lata temu salą sportową, nowoczesne boisko na zewnątrz szkoły. "Boisko bardzo nam się podoba. Będzie można grać na nim w siatkówkę, koszykówkę i w tenisa ziemnego. Jest ogrodzone

Szkolenie dla Organizacji Pozarządowych Aktualności

Szkolenie dla Organizacji Pozarządowych

2009-08-31
kategoria:
Aktualności

W dniu 1 września br, w ramach projektu "Inicjatywa" o godz. 15:00 rozpoczyna się w MOK w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności nr 2, bezpłatne 5-dniowe szkolenie dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Szkolenie prowadziły będą doradcy - konsultanci z Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Żor – p. Izabela Hetmańska i p. Natalia Sadowska. Szkolenie zorganizowane zostało z

Zaproszenie do składania ofert Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

2009-08-26
kategoria:
Aktualności

Zapraszamy Państwa do złożenia ofert na zadanie: "Zakup komputera typu NOTEBOOK z oprogramowaniem oraz rzutnika" w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji" Treść ogłoszenia -  do pobrania w formacie PDFSIWZ - do pobrania w formacie PDF Termin realizacji :  rozpoczęcie 10.09.2009r. zakończenie 25.09.2009r. Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w

Przerwa w dostawie wody Aktualności

Przerwa w dostawie wody

2009-08-24
kategoria:
Aktualności

Zgodnie z informacją Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A w Katowicach w dniu 25.08.2009r. w godzinach od 5:00-21:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla Sołectwa Szczejkowice przy ul.Gajowej, Piaskowej, Dalekiej, Wiejskiej. Przyczyną przerwy w dostawie wody jest awaria na rurociągu Φ 500 na odcinku Żory-Knurów. Umieszczono na stronie internetowej GiM w dniu 24.08.2009r

Zaproszenie do składania ofert Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

2009-08-24
kategoria:
Aktualności

Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do udziału w uproszczonym postępowaniu (poniżej wartości 14 000 euro) dotyczącym wyboru oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania  " ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W ZAMECZKU NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE". Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w formularzy zapytania ofertowego oraz w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym.Załączniki: zał. nr 1 : Projekt

Informacja o wyborze Wykonawcy zadania Aktualności

Informacja o wyborze Wykonawcy zadania

2009-08-19
kategoria:
Aktualności

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że do dnia 18.08.2009r. do godziny 11.00 wpłynęło 6 ofert na wykonanie zadania: "Dostawa 1000 szt. pamięci USB wraz z nagraniem informacji o terenach inwestycyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka- Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji". Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego: w

do góry