Strona główna/Urząd/Aktualności/rojekt "Własna działalność- szansa dla Ciebie"

rojekt "Własna działalność- szansa dla Ciebie"

Aktualności 7 Grudnia 2012

Firma IT Vision we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach prowadzi nabór do projektu "Własna działalność- szansa dla Ciebie".

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa śląskiego, które należą do jednej z grup:

1. osób zwolnionych – osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
2. osób przewidzianych do zwolnienia – osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub, która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze zwolnienia, nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego, z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Każdy uczestnik projektu otrzyma:

 - bezzwrotną pomoc w wysokości 40 000 zł na założenie własnej firmy
 - dodatkowo comiesięczną pomoc w wysokości 1200 zł przez okres 6 miesięcy

W ramach projektu oprócz wsparcia finansowego oferujemy:

 - Poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 - Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze
 - Wsparcie doradcze dla osób, które w ramach projektu rozpoczęły działalność gospodarczą

Nabór trwa do 12 grudnia 2012 r.

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdują się na stronie internetowej:    

http://wdz.itvision.pl/ 

do góry