Strona główna/Urząd/Aktualności/e-ZLA - Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie

e-ZLA - Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie

Aktualności 27 Marca 2018

Jeszcze tylko do końca czerwca lekarze mogą wystawiać papierowe zwolnienia lekarskie. Od 1 lipca będą obowiązywały już tylko te wystawiane w formie elektronicznej.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie mogą wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych ZUS) lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. Wystawianie e-ZLA jest prostsze niż wypisywanie papierowego zwolnienia.

  • Wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich nie jest skomplikowane, ani czasochłonne. Już po kilku próbach z e-ZLA pewne rzeczy robi się intuicyjnie. Wtedy staje się to szybszą formą niż papierowe wypisywanie druków zwolnienia lekarskiego - mówi Michalina Piła, lekarka z Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej NZOZ w Jastrzębiu-Zdroju.

Przy wystawianiu e-ZLA lekarz uzyskuje dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie jest wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne są automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz wybiera z wyświetlonej listy. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowiada również kod literowy i numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Dla dalszego uproszczenia elektronicznego wystawiania zwolnień ZUS udostępnił nową metodę podpisywania e-ZLA - bezpłatny certyfikat wydawany przez ZUS. Lekarz, który posiada profil na PUE wnioskuje o wydanie certyfikatu, pobiera go (z PUE ZUS) i zapisuje na urządzeniu , na którym wystawia elektroniczne zwolnienia.

Wystawione przez lekarza e-ZLA przekazywane jest do ZUS automatycznie. Lekarze, którzy stosują elektroniczną formę wystawiania zwolnień, nie muszą pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA ani dostarczać oryginałów zwolnień do ZUS oraz przechowywać u siebie drugiej kopii.

Gdy lekarz wystawi e-ZLA pacjent nie musi  dostarczać zwolnienia pracodawcy. Jeśli pracodawca pacjenta nie posiada profilu na PUE lekarz  wręczy pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik  musi dostarczyć swojemu pracodawcy. Wszyscy płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 ubezpieczonych zobowiązani są posiadać profil na PUE. Płatnicy nie posiadający profilu na PUE muszą powiadomić ubezpieczonego o obowiązku dostarczenia wydruku zaświadczenia. Jednakże osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby, którym ZUS ma wypłacać zasiłek po ustaniu zatrudnienia powinny złożyć każdorazowo wniosek o wypłatę zasiłku (druk ZAS-53 lub w innej formie). Wniosek o wypłatę zasiłku ZAS 53 ubezpieczony może przekazać do ZUS elektronicznie. Do podpisania wniosku wystarczające jest posiadanie profilu PUE.

Do końca czerwca 2018 r. lekarz może wystawiać papierowe zwolnienia według dotychczas obowiązujących zasad. Zwolnienie wystawione na druku ZUS ZLA pacjent zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni do pracodawcy. Przekroczenie terminu powoduje obniżenie świadczenia o 25 %. Wystawienie przez lekarza e-ZLA zwalnia pacjenta z obowiązku dostarczenia zwolnienia do pracodawcy i pilnowania terminu na jego dostarczenie.

We wszystkich oddziałach ZUS na Ślasku (tj. Chorzów, Częstochowa, Bielsko-Biała, Rybnik, Sosnowiec i Zabrze) prowadzone są szkolenia dla lekarzy i płatników z tego zagadnienia. Terminy szkoleń w danym mieście można znaleźć na stronie www.zus.pl w zakładce wydarzanie i szkolenia.

top_baner
do góry