Strona główna/Urząd/Aktualności/Zmieniamy się dla Ciebie ...

Zmieniamy się dla Ciebie ...

Aktualności 25 Maja 2016

Tak brzmi nazwa projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy „Feniks” od kwietnia 2016r. Głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji poprzez podniesienie kompetencji oraz nabycie nowych umiejętności członków stowarzyszenia oraz doposażenie biura w niezbędny sprzęt biurowy.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Zmieniamy się dla Ciebie” zakupiono niezbędny sprzęt biurowy, tj. laptop z oprogramowaniem i podstawowymi akcesoriami oraz urządzenie wielofunkcyjne. Sprzęt ten jest niezbędny do sprawniejszego i lepszego funkcjonowania Stowarzyszenia. Z pewnością wpływa to na jakość pracy, usprawnia sporządzanie dokumentacji, prowadzenie księgowości oraz obniży koszty funkcjonowania organizacji. Dwudziestu członków Stowarzyszenia bierze udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi oraz osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej (łącznie 12 godzin). Wiedzę nabytą podczas szkolenia będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej jak również statutowej Stowarzyszenia. Dzięki temu w kolejnych realizowanych projektach wiedza ta będzie z pewnością wykorzystana.

Stowarzyszenie Pomocy "Feniks" w swoich działaniach chce kierować się najwyższymi standardami - dlatego "Zmieniamy się dla Ciebie" !!!

Stowarzyszenie Pomocy "Feniks" dziękuje Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za udzielone wsparcie.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

do góry