Strona główna/Urząd/Aktualności/Zmiany w becikowym od 1 stycznia 2013 r

Zmiany w becikowym od 1 stycznia 2013 r

Aktualności 14 Listopada 2012
6 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Przedmiotowa nowelizacja dotyczy przede wszystkim jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (zwanej także potocznie "becikowym"), która od czasu wprowadzenia w 2006 r. do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) przysługiwała niezależnie od wysokości dochodów. 

W myśl niniejszej nowelizacji, świadczenie to ma być powiązane z sytuacją materialną rodziny i przysługiwać w zależności od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę (tj. jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1922 zł). Prawo do tej zapomogi będzie podlegać zasadom weryfikacji, zgodnie z uregulowaniami rozdziału 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych (kwoty kryterium dochodowego oraz wysokość świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego, badanego i przedstawianego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).

Przyznawanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka niezależnie od wysokości dochodów zostało uznane przez ustawodawcę za niezasadne ze względów finansowych. 

Nowe regulacje wejdą w życie od 1 stycznia 2013 r.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach. (Czerwionka ul. 3 Maja 36b) tel. 032 4318-100, 032 4312-039 wew. 22
do góry