Strona główna/Urząd/Aktualności/Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Aktualności 6 Maja 2014

Z dniem 1 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2014r. poz. 559).

Celem zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych jest podniesienie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

- matce lub ojcu;

- opiekunowi faktycznemu dziecka;

- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną ( w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

- innym osobom, na którym zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny

Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami: konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomoc innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Obecnie, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł miesięcznie. Na mocy omawianej ustawy świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:

 

  1. w okresie od dnia 1.05.2014r. do dnia 31.12.2014r. – 800 miesięcznie;

  2. w okresie od dnia 1.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. – 1.200 miesięcznie;

  3. od dnia 1.01.2016r. – 1.300 miesięcznie

 

Ponadto, ustawa wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia – pierwsza waloryzacja nastąpi w 2017 roku.

Postępowanie w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będzie podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadamiania strony, a decyzje będą natychmiast wykonalne.

 

 

Więcej informacji można uzyskać:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach

Dział Świadczeń Rodzinnych

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 36b

Tel. 032 4318-100

 

Poniedziałek7:0017:00,
Wtorek,Środa,Czwartek7:0015:30,
Piątek7:00-14:00

do góry