Strona główna/Urząd/Aktualności/Zespół Szkół nr 3 wyróżniony w ogólnopolskim konkursie

Zespół Szkół nr 3 wyróżniony w ogólnopolskim konkursie

Aktualności 13 Listopada 2014

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił we wrześniu konkurs na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych. Swój udział w konkursie mogły zgłosić szkoły z terenu całego kraju, posiadające certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów. Spośród przysłanych prac, komisja konkursowa wyłoniła 50 wyróżnionych szkół, które zaprezentowały najciekawsze Szkolne Systemy Wspierania Zdolności, stanowiące interesujące przykłady podejmowania systemowych działań na rzecz dzieci i uczniów zdolnych. Wśród wyróżnionych znalazł się Zespół Szkół nr 3 z Czerwionki. Warto podkreślić, że jedynie trzy szkoły z województwa śląskiego (Katowice, Mikołów i Czerwionka-Leszczyny) zakwalifikowały się do tego prestiżowego etapu konkursu.

 

„By przystąpić do konkursu, szkoła musiała przygotować niezwykle szczegółowy wniosek aplikacyjny, w którym należało opisać i udokumentować szereg działań podejmowanych przez placówkę. Projekty i osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Był to plan działań szkoły na rok 2013/2014 oraz opis szkolnego systemu wspierania zdolności. Dołączyć należało również scenariusze ciekawych lekcji dotyczących pracy z uczniem zdolnym” - wyjaśnia Małgorzata Marciniak, dyrektor Zespołu Szkół nr 3.

Jako interesujący przykład wspierania talentów uczniów szkoła przesłała także LipDub, który Ośrodek Rozwoju Edukacji już zamieścił na swojej stronie internetowej jako przykład dobrych praktyk.

 

Co roku uczniowie szkoły zdobywają najwyższe laury w różnorodnych konkursach – recytatorskich, z języka polskiego, fizyki, biologii, historii, w festiwalach muzycznych, a także w konkursach, w których mają okazję zaprezentować swoje pasje i zainteresowania – np. fotograficzne.

 

Szkoła realizuje imponującą ilość różnorodnych projektów edukacyjnych.

Uczniowie wymieniają szereg projektów: z języka polskiego, historii, z języka angielskiego, z biologii, z muzyki, projekt savoir-vivre czy kuchnie świata.

Szkoła realizuje także innowacyjne działania dydaktyczne z fizyki – specjalny program dla uczniów kl. I i II , z wykorzystaniem ciekawych, aktywizujących metod pracy, pod nazwą - „Zrozumieć fizykę, poznać przyrodę”.

 

„Z chęcią włączamy się w szereg projektów - mówią uczniowie ZS 3. - To dla nas inna, nietypowa forma nauki. Więcej osób się angażuje, przychodzi do szkoły po lekcjach, bo nauka staje się przyjemnością. Dzięki takim działaniom sprawdzamy swoje umiejętności, uczymy się dobrej organizacji, współpracy w grupie, integrujemy się, poznajemy całą społeczność szkolną”.

 

 

Placówka słynie również z edukacji filmowej, warto przypomnieć szereg sukcesów szkoły:   w listopadzie ubiegłego roku film „Czerwionka – Leszczyny do przodu” zrealizowany przez społeczność  ZS nr 3 został uznany za najlepszą amatorską produkcję zgłoszoną do udziału w turnieju "Śląskie do przodu". Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego oraz TVP Katowice. Na liście sukcesów uczniów i nauczycieli placówki są także filmy „Mały książę na tropie złóż sukcesu w Czerwionce-Leszczynach”, „Kleszcze”, „Na ratunek Bierawce” oraz etiuda filmowa „My są dziołchy z familoków”. Zespół Szkół nr 3 został laureatem konkursu filmowego „Lekcja z nowym GimPlusem”.

 

„Ważna jest także rola szczególnych działań podejmowanych w naszej szkole w zakresie wspierania młodszego ucznia zdolnego, skierowanych do dzieci 6 – letnich” - dodaje M. Marciniak.

 

Ale Szkoła Odkrywców Talentów to nie tylko uczniowie, którzy sami potrafią kształtować i rozwijać swoje talenty - to także praca z uczniami, których nauczyciele wspomagają w ramach zajęć pozalekcyjnych.

„Diagnozujemy zainteresowania i potrzeby dziecka, by przygotować dla niego najlepszą ofertę - zaznacza M. Marciniak. - Nasi nauczyciele obserwują ucznia i potrafią wskazać dla niego właściwą drogę. Talenty wspieramy także podczas zajęć realizowanych w świetlicy szkolnej i bibliotece”.

 

Warto także podkreślić rolę współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi podmiotami i instytucjami. „Nasz sukces to oczywiście zaangażowanie i praca – rodzica, ucznia i nauczyciela” - podsumowuje M.Marciniak.

 

Wszystkie wyróżnione szkoły zaproszone zostały na uroczystą galę wręczenia nagród i przyznania tytułu „Mistrza Odkrywania Talentów”, która odbędzie się 17 listopada 2014 r. w Warszawie.

 

 

 

 

do góry